Thông tin tuyển sinh


Thông báo tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2015Được phép của Bộ GD&ĐT về thực hiện Đề án tuyển sinh riêng theo thông báo số 7614/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 31/12/2014 của Bộ Giáo dục-Đào tạo về việc phê duyệt đề án tự chủ tuyển sinh năm 2015, trường Đại học Thành Đông tuyển sinh trong cả nước như sau:


Xem chi tiết1. Ngành đào tạo, môn xét tuyển tương ứng
1. Ngành Khoa học môi trường 2. Ngành Quản lý đất đai
- Chuyên ngành: Công nghệ môi trường - Chuyên ngành: Công nghệ địa chính
- Chuyên ngành: Quản lý nhà nước về môi trường - Chuyên ngành: Quản lý nhà nước về đất đai
Tổ hợp môn thi xét tuyển cho cả 2 ngành: Toán-Văn-Anh (Khối D1); Toán-Lý-Hóa (Khối A); Toán-Lý-Anh (Khối A1); Toán-Hóa-Sinh (Khối B)I. ĐIỀU KIỆN NHẬP HỌC HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY
- Tốt nghiệp THPT.
- Xét học bạ lớp 12 hoặc kết quả điểm kỳ thi Quốc gia chung
- Tổng điểm 3 môn theo khối đăng ký xét tuyển của học kì 1, học kì 2 lớp 12 (02 học kỳ) đạt 36 điểm trở lên