Hệ Văn Bằng II

https://sites.google.com/site/thilienthongeduvn/van-bang-2/ktqd.jpg


TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN TUYỂN SINH HỆ VĂN BẰNG 2 NĂM 2015.

1. Chuyên ngành; 
    - Kế toán doanh nghiệp
    - Quản trị doanh nghiêp
2. Đối tượng tuyển sinh
Những người đã có bằng Đại học tại chức, từ xa, chính quy. Không mắc tệ nạn xã hội. Có nhu cầu học thực sự
3. Nơi nhận hồ sơ
Phòng tuyển sinh và hợp tác đào tạo
Lưu ý: Để thuận tiện cho học viên, học viên có thể đăng ký trực tuyến để được tư vấn trực tiếp qua điện thoại: 04.66.73.91.91; 0983.895.591


TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TUYỂN SINH HỆ VĂN BẰNG 2 NĂM 2015
1. Chuyên ngành; 
    - Hệ thống điện
    - Công nghệ thông tin
    - Quản trị doanh nghiêp
2. Đối tượng tuyển sinh
Những người đã có bằng CĐ chính quy, Đại học tại chức, từ xa, chính quy. Không mắc tệ nạn xã hội. Có nhu cầu học thực sự
3. Nơi nhận hồ sơ
Phòng tuyển sinh và hợp tác đào tạo
Lưu ý: Để thuận tiện cho học viên, học viên có thể đăng ký trực tuyến để được tư vấn trực tiếp qua điện thoại: 04.66.73.91.91; 0983.895.591

Đăng ký trực tuyến


Trang con (1): Chưa có tiêu đề
Comments