Thời khóa biểu lớp liên thông KT05 - Đại học Kinh tế Quốc dân

đăng 19:51, 31 thg 7, 2016 bởi ha van Ve

Lịch học lớp liên thông KT05 ĐH Kinh tế Quốc dân - Lớp học tại Trường Trung cấp Bách nghệ Hà Nội

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân là một trường đại học trọng điểm quốc gia Việt Nam đầu ngành khối các trường đại học kinh tế và quản lý ở miền Bắc Việt Nam, chuyên đào tạo chuyên gia kinh tế cho đất nước trình độ đại học và sau đại học.

Trường Đại học Kinh tế quốc dân thông báo Quyết định số 1066/QĐ-ĐHKTQD ngày 24 tháng 06 năm 2016 về việc triển khai kế hoạch giảng dạy và học tập hệ đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2016 - 2017 và lịch học lớp liên thông chuyên ngành Kế toán khóa học LT 05. Lớp học tại Trường Trung cấp Bách nghệ Hà Nội. Liên hệ GVCN: 097 160 9191

Xem quyết định chi tiết tại đây

Xem thời khóa biểu chi tiết tại đây.

Thông báo tuyển sinh liên thông, tại chức Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2016

Comments